Anmälan museipedagogisk fortbildning VT 2017

Här anmäler du dig till kursen Museipedagogikens ramar och möjligheter. Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng och ges av Malmö högskola under vårterminen 2017.