DISAH - Svenska

Hej! Inom projektet ”Digital Solutions for Applied Heritage – Exploring Transnational Learning Opportunities”, finansierad av Erasmus+, genomför Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik (NCK) en kartläggning av digitala lösningar i pedagogiska aktiviteter på museer i Sverige, Finland och Estland. Formuläret ska helst fyllas i av någon på museet som har bra överblick över museet pedagogiska aktiviteter. Vi är mycket tacksamma för att du ställer upp!