Spring conference 2022 / call for applications

Hej! Vad roligt att du är intresserad av att bidra med spännande innehåll till vår vårkonferens som äger rum den 16-17 februari 2022 i Östersund, Sverige. Fyll i formuläret så hör vi av oss så fort vi kan. Det är viktigt att ämnet knyter an till temat medskapande kulturarv. Eftersom vi har begränsat med tid under dessa två dagar, så kommer vi välja de som knyter an till konferens tema bäst, och som tar upp perspektiv som annars hade saknats i konferens program.

Hi! We are glad that you are interested in contributing to our spring conference which takes place on 16-17 February 2022 in Östersund, Sweden. Fill in the form and we will get back to you as soon as we can. It is important that the subject is linked to the theme of co-creative heritage. Since we have limited time during these two days, we will select applications that relate to the conference theme best, and which take up perspectives that would otherwise have been missing in the conference program.