Vårkonferensen 2019

Välkommen till NCK:s vårkonferens "Kulturarv - ägarskap och samhällsbyggande", 6-7 februari 2019.
Welcome to NCK's conference "Cultural Heritage - Ownership and Communitybuilding" on February 6-7 2019.