Vilken form föredrar du för Vårkonferensen 2023?/What format do you prefer for the Spring Conference 2023? *

Hur lång resväg har du till Östersund?/How far do you need to travel to go to Östersund?